SZKOŁA PODSTAWOWA

 
prev next

Nasza szkoła to nowoczesna placówka przyjazna dziecku, stwarzająca optymalne warunki rozwoju emocjonalnego i intelektualnego, prowadząca nauczanie na najwyższym poziomie. To szkoła, która kształtuje swoich uczniów w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości i religii, dziedzictwa historycznego i kulturowego.  Poprzez stałą współpracę z rodzicami dostosowujemy nasze działania i metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości naszych uczniów. 

Zadania stawiane przed uczniami dostosowane są stopniem trudności do ich możliwości psychofizycznych. Zdobywanie i utrwalanie wiadomości szkolnych odbywa się z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania oraz przy pomocy różnorodnych środków dydaktycznych. Dzięki temu uczniowie odnoszą sukcesy, co wzmacnia ich samoocenę, podnosi wiarę we własne siły i umiejętności oraz buduje i wzmacnia pozytywną motywację do nauki.

W swej pracy kierujemy się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo, zdrowie i rozwój. W naszej szkole realizujemy podstawę programową nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wspieramy rodziców w edukacji swoich dzieci w zakresie:

  • Oddziałuprzedszkolnego tzw. Zerówki,
  • SzkołyPodstawowej klas 1-3,
  • SzkołyPodstawowej klas 4-8.