LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

prev next


Nasze Liceum to szkoła, która poprzez edukację domową wspiera swoich uczniów w oparciu o szacunek do drugiego człowieka. Edukacja domowa w naszym Liceum jest  przyjazna młodzieży, stwarza optymalne warunki rozwoju emocjonalnego i intelektualnego, prowadząca nauczanie na najwyższym poziomie. 

Ofertę edukacyjną dostosowujemy do możliwości, aspiracji i zainteresowań naszej młodzieży. Kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności społecznych, które w przyszłości pozwolą naszym absolwentom na jak najlepsze warunki startu na studia. Oprócz zdobywania wiedzy zapewniamy młodzieży rozwijanie zainteresowań oraz pokazujemy różne możliwości radzenia sobie z przyszłymi zadaniami w życiu.

Poprzez aktywną współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi dostosowujemy nasze działania i metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości młodzieży.