BEZPŁATNA EDUKACJA

prev next

     Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane edukacją domową do naszej Szkoły Podstawowej i Liceum, której cała kadra egzaminująca ma dzieci w edukacji domowej.  Prowadzone przez nas placówki są przyjazne edukacji domowej i wspierają ta formę edukacji, posiadają uprawnienia szkół publicznych.  O edukację domową w myśl najnowszych przepisów można występować w trakcie całego roku szkolnego. Nasze Szkoły współpracując z rodzicami uczącymi swoje dzieci w domu, posiadają wypracowane rozwiązania, które zapewniają sprawną, szybką i przyjazną atmosferę w kontakcie ze szkołą. Koordynacją Edukacji Domowej w naszych placówkach zajmują się wyłącznie osoby, które same są edukatorami domowym - ucząc swoje dzieci w domu, są entuzjastami Edukacji Domowej, znają jej specyfikę i uwarunkowania tej formy edukacji.  Możecie Państwo kierować do nich pytania - te dotyczące samej edukacji domowej, jak i szczegółów współpracy ze Szkołą Podstawową i Liceum Ogólnokształcącym.


Jeśli zdecydują się Państwo zapisać swoje dziecko do naszej Szkoły Podstawowej lub Liceum Ogólnokształcącego zapewniamy Państwu:
- na początku roku szkolnego informacje o egzaminach i materiały pomocnicze do każdego zdawanego przedmiotu;

- przykładowe zadania do egzaminów
- możliwość indywidualnego kontaktu z nauczycielem;
- elastyczność w ustalaniu terminów egzaminów;
- miła atmosferę i życzliwe traktowanie podczas egzaminów;

- możliwość korzystania ze szkolnych materiałów edukacyjnych ( wypożyczenia materiałów do pracy w domu);

- doradztwo i inspiracje ze strony naszej kadry

- państwową legitymacja szkolną dla dziecka, uprawniająca do ustawowych zniżek.


Dokumenty, które składa rodzic aby być w edukacji domowej to:

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego w formie „nauki poza szkołą”;
  • Oświadczenie rodziców o zapewnienie dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej, która obowiązuje na danym etapie kształcenia;
  • Zobowiązanie rodziców o przystąpienie w danym roku szkolnym dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych.

Dyrektor na podstawie otrzymanych dokumentów udziela zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej.