Dzieci z Autyzmem i zespołem Aspergera

prev next

Nasze działania skierowane są bezpośrednio na ucznia, jego potrzeby i możliwości. Poprzez stały kontakt z rodzicami dostosowujemy nasze działania i metody pracy do indywidualnych potrzeb naszych uczniów. Przede wszystkim wspomagamy rozwój dziecka oraz dbamy o jego rozwój i bezpieczeństwo.

Naszym celem jest wspomaganie rozwoju dziecka, przekazanie wiedzy, zasad bezpiecznego postępowania w różnych sytuacjach życiowych. Wspieramy dzieci w rozwijaniu samodzielności i kształtowaniu umiejętności wyrażania własnych myśli i uczuć. Rozbudzamy i zachęcamy do aktywności, poznawania otoczenia. Stwarzamy optymalne warunki do rozwoju wyobraźni oraz umacniania wiary we własne możliwości.

Nauczanie odbywa się w oparciu o zasady Stosownej Analizy Zachowania i regułę „małych kroków”. W pracy z dzieckiem stosujemy wzmocnienia pozytywne.

W swej pracy wykorzystujemy różne metody pracy dostosowane indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka oraz zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dzielimy się swoją wiedzą i udzielamy wskazówek w zakresie :

 • sposobów komunikowania się z dzieckiem oraz poznawania świata,
 • sposobów stymulowania rozwoju poprzez zabawę, ćwiczenia, kontakt ze środowiskiem rówieśniczym,
 • metod wychowawczych,
 • kompetencji społecznych,
 • sposobów pielęgnacji i codziennego postępowania z dzieckiem w tym karmienie, przewijanie,
 • możliwości leczenia i terapii na terenie miasta i okolic ze wskazaniem stosownych placówek i ich adresów.


 • METODA OPCJI 

  THE SON - RISE

  Metoda ta uczy jak opracować i wdrożyć domowy program terapeutyczny dziecka z autyzmem. Rodzice uczeni są konkretnych technik i narzędzi dotyczących edukacji i postaw wobec swego dziecka. Program Son-Rise zakłada, że to rodzice są dla dziecka najlepszym źródłem informacji, dlatego ukierunkowany jest nie tylko na dzieci, ale również na rodziców.

  Zasady oraz działania stosowane w programie Son-Rise to:

 • dołączanie powtarzających się zachowań dziecka, które daje klucz do rozwiązania tajemnicy tych zachowań i ułatwia kontakt wzrokowy, rozwój socjalny i włączenie się do zabawy z innymi,
 • używanie własnej motywacji dziecka,
 • nauka poprzez zabawę interaktywną,
 • okazywanie entuzjazmu i ekscytacji, które zwraca uwagę dzieci oraz budzi w nich stałą chęć do nauki i kontaktu,
 • optymistyczne i wolne od sądów nastawienie podnoszące w dzieciach do maksimum poziom uwagi, radości i życzeń,
 • stworzenie bezpiecznego, wolnego od zakłóceń obszaru do zabawy i pracy, które daje optymalne środowisko dla nauki i rozwoju.

 •  METODA RUCHU ROZWIJAJĄ-CEGO

  WERONIKI SHERBONE

  Metoda ta koncentruje się na rozwijaniu sfery emocjonalno – społecznej oraz świadomości samego siebie i innych osób za pomocą ruchu.

  W trakcie zajęć prowadzonych ta metodą dzieci poznają swoje otoczenie i uczą się jak się czuć w nim bezpiecznie. Dzięki temu otwierają się na twórcze działanie i łatwiej nawiązują relacje z innymi osobami.

  Ćwiczenia tą metodą:

  • pomagają zdobyć pewność siebie,
  • budują poczucie bezpieczeństwa,
  • ułatwiają nawiązywanie kontaktów,
  • prowadzą do poznania siebie i własnego ciała.

  METODA DOBREGO STARTU

  Metoda ta szczególnie aktywizuje i usprawnia czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno-ruchowego. Kształci prawidłowo lateralizację, orientację w przestrzeni i w schemacie ciała. Koordynuje więc czynności wzrokowo-słuchowo-ruchowe oraz usprawnia i harmonizuje wszystkie funkcje psychomotoryczne. Stosuje się trzy rodzaje ćwiczeń tj.

  • ruchowe, które mają charakter uspakajający i relaksacyjny,
  • ruchowo-słuchowe, które usprawniają percepcje słuchową, małą motorykę oraz orientację w przestrzeni i w schemacie własnego ciała,
  • ruchowo-słuchowo-wzrokowe.

  Elementem uatrakcyjniającym zajęcia są odpowiednio dobrane do ćwiczeń podkłady muzyczne.

  • ćwiczenia tą metodą,
  • ułatwiają nawiązywanie kontaktów,
  • kształci zdolność rozumienia i operowania symbolami,
  • usprawnia zaburzone funkcje.

  METODA DENNISONA 

  Metoda ta służy uruchomieniu intelektualnego potencjału "drzemiącego" w człowieku. Ćwiczenia wymyślone przez dr Dennisona angażują między innymi obie strony ciała i ruchy skoordynowane gałek ocznych, rąk oraz nóg, co równomiernie uaktywnia obie półkule.

  Ćwiczenia tą metodą mają wpływ na:

  • poprawę koncentracji,
  • usprawnienie zmysłów i zwiększenie spostrzegawczości,
  • wpływają na wzrost poczucia własnej wartości, dobrego samopoczucia,
  • mają wpływa na zmniejszenie lub zwiększenie napięcia mięśniowego i ścięgien,
  • Pokonywanie stresów i napięć wynikających z życia codziennego.

  BIOFEEDBACK

  Oparta jest na wyspecjalizowanej technice komputerowej, która umożliwia osobie uczenie się zmieniania charakterystyki swych fal mózgowych – chodzi tu o usprawnienie działania umysłu przy równoczesnej relaksacji. Pojawiające się na ekranie komputera obrazy i dźwięki stymulują w odpowiedni sposób pracę mózgu, a dziecko za pomocą tylko własnych myśli (bez użycia klawiatury) uczy się koncentrować na wykonywanym zadaniu. Biofeedback poprawia szybkość myślenia, pamięć, rozwija prawidłowe relacje z innymi ludźmi


  DOGOTERAPIA

  To system ćwiczeń i zabaw z psami wspomagający rehabilitację ruchową oraz umysłową osób niepełnosprawnych, w tym także dzieci autystycznych. Poprzez zabawy, przytulanie i głaskanie psa dzieci rozluźniają się, dużo szybciej i dokładniej próbują wykonać ćwiczenia, są radosne i uśmiechnięte. Udział psa służy wzmocnieniu rehabilitacji, wszechstronnie oddziałując na psychikę, pobudzeniu zmysłów i pozytywnych emocji.


  ARTETERAPIA

   Jest terapią poprzez sztukę. Dziecko za pomocą różnych technik plastycznych ma możliwość symbolicznie wyrazić trudne przeżycia, doświadczenie, emocje. Arteterapia wyzwala aktywność twórczą, wyrównuje braki i ograniczenia psychofizyczne a jednocześnie obniża napięcie i pomaga nazwać problem. Pozwala na akceptację siebie i innych. Nadaje sens i wzbogaca życie ludzi niepełnosprawnych. Ważny jest sam akt twórczy a nie efekt końcowy wykonanej pracy.


  MUZYKO-TERAPIA

  Metoda ta wykorzystuje terapeutyczny wpływ muzyki na rozwój dziecka autystycznego. Muzyka daje możliwość odbioru miłych i przyjemnych doznań, pobudza do działania lub skłania do skupienia, pomaga w nawiązaniu kontaktu z innymi ludźmi.