WNIOSKI DO SZKÓŁ


 ANKIETY DO SZKÓŁ


Nasze szkoły to nowoczesne placówki przyjazne dziecku, stwarzające optymalne warunki rozwoju emocjonalnego i intelektualnego, prowadząca nauczanie na najwyższym poziomie. To szkoły, która kształtują swoich uczniów w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości i religii, dziedzictwa historycznego i kulturowego. Poprzez stałą współpracę z rodzicami dostosowujemy nasze działania i metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości naszych uczniów.

Zadania stawiane przed uczniami dostosowane są stopniem trudności do ich możliwości psychofizycznych. Zdobywanie i utrwalanie wiadomości szkolnych odbywa się z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania oraz przy pomocy różnorodnych środków dydaktycznych. Dzięki temu uczniowie odnoszą sukcesy, co wzmacnia ich samoocenę, podnosi wiarę we własne siły i umiejętności oraz buduje i wzmacnia pozytywną motywację do nauki.

W swej pracy kierujemy się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo, zdrowie i rozwój. W naszych szkołach realizujemy podstawę programową nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.