GIMNAZJUM

prev next

Gimnazjum to nowoczesna placówka przyjazna Państwa dziecku, stwarzająca optymalne warunki rozwoju emocjonalnego i intelektualnego, prowadząca nauczanie na najwyższym poziomie. To szkoła, która kształtuje swoich uczniów w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości i religii, dziedzictwa historycznego i kulturowego. Poprzez stałą współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi dostosowujemy nasze działania i metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości naszych uczniów. Placówkę współtworzy zespół doświadczonych nauczycieli. W naszym Gimnazjum organizujemy warsztaty, seminaria i wyjazdy.

W codziennej pracy :

  • służymy wiedzą, radą i doświadczeniem,
  • wspieramy indywidualne uzdolnienia i zainteresowania ucznia,
  • poszerzamy wiedzę i umiejętności uczniów,
  • poprzez udział w autorskich projektach poszerzamy kompetencje przydatne w dalszej edukacji,
  • dbamy o bezpieczeństwo i aktywność fizyczną,
  • wspieramy w podejmowaniu odważnych wyzwań i projektów zarówno szkolnych jak i w środowisku lokalnym,
  • kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności społecznych, które w przyszłości pozwolą naszym uczniom z powodzeniem funkcjonować w dalszym życiu.